Start je reis om je beter te voelen.

Kennismakings
gesprek

Dit gesprek is gratis bij een vervolgtraject (anders € 25,-).

w

Coachgesprek

Sessie € 90,-

Methode Kanij

1e gesprek € 110,-
Vervolg gesprek € 80,-

Familie opstelling

1e gesprek € 145,-
Vervolg gesprek € 120,-

Hypnotherapie

Sessie € 100,-

De behandeling

MINDTrigger is een methode waarbij een behandeling wordt gegeven aan zowel het lichaam als de geest.

Emoties (thema’s) worden in je organen opgeslagen en indien nodig door de hersenen omgezet in gedrag. Als je emotioneel vastloopt dan heeft dat dus ook z’n uitwerking op je organen. De spreekwoorden en gezegden kloppen altijd. Bijv. “Hij moet z’n gal spuwen” of “ Waar de buik vol van is, daar loopt de mond van over”.

De behandeling bestaat uit verschillende stappen:

 1. Inspectie
  Tijdens de Inspectie wordt gekeken naar de afwijkende positie van het lichaam (‘het lichaam liegt niet’) en op basis van die afwijkingen wordt er een diagnose gesteld volgens de Methode Kanij.
 2. Fysiek onderzoek
  Tijdens het Fysiek onderzoek wordt, middels palpatie, bepaald welk orgaan niet goed genoeg functioneert. Ook hierbij wordt de Methode Kanij toegepast
 3. Behandeling van het lichaam
  Na de diagnostiek kan er gestart worden met de behandeling.
  Behandeling van het lichaam: Het niet goed functionerende orgaan wordt behandeld met behulp van de Methode Kanij. Dit zijn rustige mobilisaties van de interne organen.
 4. Behandeling van de geest
  MINDTrigger gebruikt voor de behandeling van de emotionele thema’s de volgende behandelmethoden:
  Transactionele Analyse
  Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)
  Connect Mirror (neuron) Focus Therapy (CMFT)

MINDTrigger is een totaal concept

Alle bovenstaande behandelmethoden kunnen in één sessie gecombineerd ingezet worden om uw systeem uit oude, verstorende patronen, te krijgen. Hiermee mag Mindtrigger met recht een holistische behandelmethode genoemd worden.

MINDTrigger Familie Opstelling

Uit ervaring weten wij dat het oplossen van oude patronen alleen structureel mogelijk is indien je inzicht, begrip en acceptatie hebt verkregen over hoe jij je verhoud ten opzichte van personen en gebeurtenissen binnen jouw systeem van herkomst. Dat zijn jouw gezin, familie, je partner en bekenden/collega’s. Daarom biedt MINDTrigger de mogelijkheid om een familieopstelling te doen.
Lees meer >