Methode Kanij

De Methode Kanij is gericht op de mens en zijn leven, in gezondheid en in ongezondheid in het bijzonder. Er zal dus altijd naar de hele mens worden gekeken op de verschillende vlakken die gezamenlijk zijn geheel vormen. Tijdens je eerste bezoek wordt er onderzoek gedaan naar je mentale en fysieke situatie middels een anamnese (screening) en een lichamelijk onderzoek.

Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken naar de verschillende onderdelen, te weten:

  • De omgeving van de patiënt: hoe staat de omgeving ten opzichte van de patiënt en hoe staat de patiënt in zijn omgeving?
  • De mentale staat van de patiënt: waar is de patiënt goed in en waar loopt hij op vast en hoe gaat hij daarmee om?
  • Het houdings-/bewegingsapparaat van de patiënt: Hoe is de houding van de patiënt? Hoe functioneren zijn gewrichten, spieren en zenuwstelsel?
  • Het orgaansysteem van de patiënt: hoe functioneren de verschillende organen?
  • De stoffelijke intake en afgifte van de patiënt: wat eet en drinkt hij en hoe is de opname en uitscheiding?
  • De lifestyle van de patiënt: hoe fit en gezond is en leeft de patiënt?

De Methode Kanij is gericht op de mens en zijn leven, in gezondheid en in ongezondheid in het bijzonder.

De behandeling

Het is belangrijk te weten dat alle structuren in het lichaam bewegen. Hoe beter ze bewegen hoe beter ze functioneren. De behandeling is er dan ook op gericht om de beweging van de aangedane structuren weer te optimaliseren. Hier worden verschillende manuele (lees: met gebruik van de handen) technieken voor gebruikt die voornamelijk hun oorsprong vinden in de Fysiotherapie, de Osteopathie en de Acupunctuur. Op deze wijze is het de bedoeling dat de aangedane structuur zelf en zijn mechanische relatie met de omliggende structuren zich weer herstelt. De psyche wordt met behulp van gesprek(ken) verder verwerkt.

De diagnose

Na of tijdens iedere behandeling wordt de patiënt uitgelegd waar zijn klachten vandaan komen en wat we er aan moeten doen om ze op te gaan lossen. De therapeut zal altijd zoeken of er relaties zijn tussen de verschillende verstoorde structuren aan de buitenkant van het lichaam, de interne organen en de psyche/levensthema’s van de patiënt. Omdat de psyche en verschillende levensthema’s altijd een rol spelen in het ontstaan en het oplossen van de klachten zullen de therapeut en de patiënt samen moeten werken om tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen.